Voor later


Anneke Brassinga


Voor later

Er valt aan de toekomst niets te lachen; het voorvoelde
falen
des levens zelf dient grootste ernst gewijd, terwille van
wat later weelde en fortuin zal zijn - een smetteloze,

als gepoetste knopen blinkende blik zonder ontgoocheling,
zonder vertwijfeling, vol weerbaar ongeschonden weemoed
omdat het nooit zal komen, wat al in droom vervulling is.

------------------------------------------------------------


uit: 'het liegend konijn', 2003.