BOEKEN AAN DE DIJK

 

 

Titel:                Rond de wereld in 160 eilanden.                  

Auteur:            B. Büch

Uitgever:         de Arbeiderspers

ISBN:              978 90 295 8783 9

 

Dit boek bevat de mooiste eilandverhalen van de helaas jong overleden televisiemaker en schrijver Boudewijn Büch. Boudewijn is het grootste deel van zijn leven bezig geweest met een paar onderwerpen, waarvan hij helemaal bezeten was. Naast de Duitse schrijver Goethe en Mick Jagger was de eilandliefde voor hem een hoofdonderwerp. Om veel te weten te komen over zijn geliefde eilanden verzamelde hij boeken en andere geschreven bronnen

Daarvoor bezocht hij op de eilanden de plaatselijke boekhandels en bibliotheken, voor zover die er waren en beschrijft in dit boek de opbrengst van al zijn speurtochten.

Het is bijzonder vermakelijk om te lezen hoever hij daarin is gegaan. Zijn bezoekjes aan de eilanden, waarover hij in zijn VARA-programma verslag deed op TV leverden ook de nodige informatie voor deze eilandverhalen. Hij wilde alles, maar dan ook alles, te weten komen. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Boudewijn over een zeer levendige fantasie beschikte, zodat niet elk verhaal voor 100 % betrouwbaar zou kunnen zijn. Mij stoort dat in het geheel niet, want ik lees graag de wedervaardigheden van iemand die er “helemaal voor gaat”!

Boeken aan de Dijk

Kirk van der Zwaag