BOEKEN AAN DE DIJK

 

 

Titel:                Levenstekens.            

Auteur:            Judith Brouwer          

Uitgever:         Verloren Hilversum

ISBN:              978 90 8704  405 3

 

“Op de rede van Texel lag in 1672 Het Wapen van Hoorn een koopvaarder met bestemming Batavia “ : zo begint de proloog van dit geschiedkundig boek.

Dertig jaar geleden werden in een archief in Engeland in totaal meer dan 38.000 brieven gevonden in enkele oude dozen en kisten. Brieven die door de Engelse Marine waren buitgemaakt op Nederlandse schepen en een periode besloegen van bijna driehonderd jaar.

Brieven van gewone Nederlanders, zeelieden, huisvrouwen, zakenbrieven, liefdesbrieven en gewone brieven waarin men informatie gaf over het dagelijkse leven. Het mooie boek over de geschiedenis van de Texelse Aagje Luijtsen uit Den Burg is ook uit dit archief  samengesteld.

Dit boek heeft echter een andere opzet. Het beschrijft  en onderzoekt de inhoud van brieven uit een jaar namelijk het jaar 1672, ook bekent als het Rampjaar. Nederland wordt aangevallen door Frankrijk, Duitsland en Engeland tegelijk, de gebroeders de Wit worden vermoord en het land is stuurloos. Uit de brieven is goed op te maken hoe de gewone man deze situatie beleefd.

 Zijn angsten en emoties komen tot leven en schetsen een tijdsbeeld dat vol is van angst en verschrikking. De brieven geven in elk geval een manier van leven weer die totaal afwijkt van de huidige. Andere verwachtingspatronen, andere normen en waarden en toch zijn er ook veel gemeenschappelijkheden te vinden. Liefde  en Dood zijn van alle tijden. Dit boek vergt enige studie en aandacht, maar die is zeker de moeite waard.

 

Boeken aan de Dijk

Kirk van der Zwaag