BOEKEN AAN DE DIJK

 

 

 

Titel:                            De Noordse Compagnie.

Auteur:                        L. Hacquebord

Uitgever:                     Walburg Pers

ISBN:                          978 90 5730 193 3

 

Het in den Hoorn staande Walvisvaardershuisje toont de betrokkenheid van Texel aan met de walvisvaart. De schippers en bemanningsleden van deze stoere schepen bestonden voor 65 % uit Noord Hollanders en bewoners van de Waddeneilanden. Ook op alle andere Waddeneilanden vind je herinneringen aan deze tak van bedrijvigheid die vooral floreerde in het begin van de 17 eeuw. Naast de veel bekendere WIC en VOC bestond ook tussen 1614 en 1642 de Noordse Compagnie die de belangen van de Walvisvaart behartigde voor een groot aantal Nederlands havensteden.

Hoe dat geregeld was, hoe de dagelijkse praktijk uitpakte en wat ervan in de huidige tijd nog terug te vinden is wordt in dit mooi uitgegeven boek verteld. Het is verbazend om te lezen welke lasten en ontberingen men zich moest getroosten om het vloeibare goud (walvistraan) te verzamelen en op de markt te brengen. De uitgebreid beschreven opgravingen van de Nederlandse settlements in het poolgebied, waar de vangsten werden verwerkt maken indruk.

 Het hele verwerkingsproces is gereconstrueerd in de opgravingen. Daarnaast maken de persoonlijke eigendommen van de mensen die het werk deden en er stierven duidelijk dat het leven in deze omstandigheden buitengewoon zwaar was. Dit boek werpt er een duidelijk en nietsverhullend licht op.

Boeken aan de Dijk

Kirk van der Zwaag