BOEKEN AAN DE DIJK

 

 

Titel:                            Onderscheid moet er zijn.                             

Auteur:                        Eerde Beulakker        

Uitgever:                     Verloren Hilversum

ISBN:                          978 90 8704 328 5

 

Dit boek is een weerslag van een doctoraal onderzoek van de zeilende schrijver en psycholoog Eerde Beulakker. De ondertitel is: “Pleziervaren in Nederland, een cultuurgeschiedenis”. Het beschrijft ontstaan en geschiedenis van een van de meest populaire tijdverdrijven in ons land. Ooit hadden schepen uitsluitend een nuttige functie. Je dreef er handel mee, vervoerde mens en dier en zette het in bij de oorlogsvoering.

Onder invloed van veranderende omstandigheden ging de mens het water niet meer alleen als vijand zien, maar men ontdekte ook plezierige aspecten van het varen. Dit gevoegd bij technische ontwikkelingen en een langzaam stijgende welvaart bracht de mensen ertoe ook voor hun ontspanning en vrijetijdsbesteding het water op te zoeken. Daarbij ontstonden door het hele land Watersportvereningen die het “spelevaren”gingen organiseren en begeleiden. Van kano tot motorjacht, van zeilbootjes tot luxe sloepen, er is een enorme groei ontstaan in deze recreatietak.

Dit boek geeft een uitstekend beeld van al deze ontwikkelingen en is door het vele illustratiemateriaal en de prettige schrijftrant goed leesbaar en voor de vele watersporters een bron van informatie. In de jachthaven van Oudeschild kan de Texelaar en de bezoeker in de zomer weer zich vergapen aan de enorme diversiteit van schepen en scheepjes waar toe  het pleziervaren heeft geleid.

 

Kirk van der Zwaag

Boeken aan de Dijk