Boeken aan de Dijk

 

                             

Titel                De Velser Affaire       

Auteur                        Bas von Benda-Beckmann

Uitgever          Boom

I.S.B.N.                        978 94 6105 2841

 

                                   In de maand Mei staan velen stil bij de jaren ’40-’45, die in Nederland zo’n enorme invloed hebben gehad. Dit in 2013 gepubliceerde boek werpt een licht op een heel gecompliceerde en aangrijpende reeks gebeurtenissen in de Oorlogsjaren, die tot op de dag van vandaag in de samenleving emoties en vragen oproept.

De stelling dat aan het einde van de oorlogsjaren en in het begin van de bevrijdingtijd in Velzen en omgeving communistisch georiënteerd verzet zou zijn tegengewerkt en zelfs verraden door behoudende kringen in dat zelfde Nederlandse verzet wordt in dit boek uitvoerig  onderzocht.

 Opvallend is de buitengewoon heldere schrijfstijl van de schrijver en zijn geslaagde poging om de “affaire” van alle kanten te belichten. Dit maakt dat de lezer zelf goed in staat wordt gesteld zijn eigen afweging te maken over wie er “goed”of “fout”is geweest in deze zaak. Een oordeel wordt niet geschuwd, maar altijd voorzien van kanttekeningen en nuances. Dat is bij een uiterst ingewikkelde en moreel belangrijke historisch onderzoek als dit erg nuttig.

Daarnaast blijft de lezer ook in verbijstering achter. Hoe mensen in zeer benauwde en levensbedreigende omstandigheden er niet toe kunnen komen om samen te werken en elkaar te steunen blijft een diep menselijk raadsel.

Een boeiend en tot nadenken stemmend boek.

 

Boeken aan de Dijk

 

Kirk van der Zwaag.