BOEKEN AAN DE DIJK

 

Titel                            De Boerenoorlog

Auteur                        Martin Bossenbroek

Uitgever                     Athenaeum

ISBN                            978 90 253 6993 4

 

Dat dit boek pas geleden de prijs voor het Beste Geschiedenisboek heeft gewonnen is niet toevallig. Zelden las ik een verhaal dat zo aangrijpend is en zo spannend, terwijl het toch allemaal “waar gebeurd” is.

Lezers van mijn generatie kennen wellicht nog de boeken van L.Penning, waarin in onze jeugd een romantisch beeld werd gegeven van de Boerenoorlog. De Held van Spionkop en de Leeuw van Modderspruit waren jongensboeken die niet echt aansloten bij de geschiedkundige waarheid, maar wel indruk maakten.

Voor veel andere lezers zal de Boerenoorlog een geheel onbekend conflict zijn op de grens van de 18 de en 19 de eeuw in het verre Zuid Afrika. Toch kennen nog vele steden en dorpen in ons land straatnamen die herinneren aan dit conflict,  waarbij ook Nederland behoorlijk betrokken was. De Paul Krugerstraat en de De Wetstraat zijn namen die herinneren aan deze periode.

Aan de hand van drie hoofdfiguren, waaronder Winston Churchill, die  als oorlogscorrespondent voor Britse kranten verslag deed van de strijd wordt de hele geweldsspiraal als een film aan de lezer voorbij gevoerd. De concentratiekampen, de rol van de gekleurde bevolking  en de rol van de wapentechniek, alles passeert de revue. Ook was de Boerenoorlog de eerste die door de opkomst van de telegraaf en de fotografie min of meer “live” gevolgd kon worden.

Dit boek is de meer dan terechte prijswinnaar om meer dan een reden. De geschiedschrijving gaat gepaard met prachtig taalgebruik en een benadering die emotioneert. Dat komt niet veel voor bij dit soort boeken.

 

Boeken aan de Dijk

Kirk van der Zwaag