BOEKEN AAN DE DIJK

 

 

 

 

 

 

Titel                 De Buitenplaats en het Nederlandse Landschap                 

Auteur             Marina Lameris                     

Uitgeverij        WBOOKS                  

Isbn                 978904005022

 

 

Heel Nederland lijkt gestoffeerd met kastelen en buitenplaatsen. Misschien wel niet zoveel als landen om ons heen zoals Duitsland en Frankrijk, maar toch is er veel fraais te zien en te bezoeken op dat gebied. Heel Nederland……. nee helaas…. op Texel kennen we het fenomeen “buitenplaats” eigenlijk niet en dat is jammer. Dit boek laat zien hoe

generaties geleden de rijken en welgestelden leefden in een wereld vol pracht en praal. Schitterende tuinen, stalgebouwen, waterpartijen en bosschages getuigden en getuigen van een rijke cultuur, die we nu niet meer als zodanig kennen.

Naast de vele beschrijvingen en foto’s van buitenplaatsen gaat het boek vooral in op de manier van leven en werken op deze oases van rust en ruimte. Dat geeft de lezer van nu  een uitstekend beeld van waartoe rijkdom en standsverschillen in vorige generaties hebben geleid op het gebied architectuur en van natuurbeheer.

Texel geen buitenplaats….? Eigenlijk wel natuurlijk want we hebben Brakenstein, gelegen aan het Schildpadje tussen Den Burg en Oudeschild.

Een buitenplaats(je) met enige allure en ooit een fraaie  Franse formele tuin.

Wat zou het Texel goed doen als deze parel in het landschap weer in ere werd hersteld.

 

Kirk van der Zwaag

Boeken aan de Dijk