BOEKEN AAN DE DIJK

 

 

 

 

 

 

Titel                             Van de buren niets dan goeds

Auteur                         Flip Willemsen

Uitgeverij                    Compaan Uitgevers

Isbn                             978-94-903742-4-2

 

Je buren kun je meestal niet zelf uitkiezen. Toch kunnen ze, en iedereen zal dat beamen, een grote invloed hebben op je dagelijkse leven. Die invloed kan heel positief zijn, maar met het zelfde gemak moeilijk, irriterend en negatief.

De schrijfster Flip Willemsen schetst in deze roman het leven van drie singles op een galerijflat . Twee mannen en een vrouw die in eerste instantie van het buur-zijn wat maken. Er is sprake van gezelligheid, vertrouwelijkheid en de verbondenheid groeit zo zeer dat ze ook samen op vakantie gaan.

Dan, door een onbenullig incident, slaat de stemming om. En met een zelfde soort intensiteit als in de betere tijden wordt er gescholden, gepest en gehaat. Dit alles zeer herkenbaar en met vaart en humor beschreven.

De schrijfster slaagt er uitstekend in voelbaar te makken hoe gemakkelijk kleine aanleidingen

grote gevolgen kunnen hebben als  achterdocht, misverstand en irritatie de overhand nemen op gewoon gezond verstand en medemenselijkheid.

De onverwachte afloop hakt er in, maar maakt duidelijk dat van een mensenleven  “niemand een program heeft”.

Een mooi boek dat naast de nodige vrolijkheid ook stof tot nadenken geeft.

 

Kirk van der Zwaag

www.boekenaandedijk.nl