BOEKEN AAN DE DIJK

 

 

 

Titel:                De Friezen.               

Auteur:            Luit van der Tuuk

Uitgever:         Omniboek

ISBN:              978 94 0190 166 6

 

De ondertitel van dit interessante boek luidt: “De vroegste geschiedenis van het Nederlandse kustgebied.” Uit de inhoud blijkt dat het gebied waar Texel deel van uitmaakt lange tijd behoorde bij de uitgebreide kuststrook waar Friezen woonden.

Overigens maakt de auteur duidelijk dat “Friezen” een verzamelterm is voor een veelheid van stammen en bewonersgroepen die zeker niet die taalkundige en culturele eenheid vormden die we er tegenwoordig onder verstaan.

De schrijver heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt. Uit het tijdvak waarover dit boek gaat (0 tot 700 na Chr.) zijn maar heel weinig historische feiten bekend. Er zijn maar een paar geschreven bronnen, weinig afbeeldingen en het runenschrift dat werd gehanteerd is erg moeilijk te vertalen. Eigenlijk komen alle gegevens uit de gemakkelijk verkeerd te interpreteren archeologische opgravingen. Desalniettemin levert de schrijver een overtuigend en tamelijk diepgravend overzicht  dat ook nog leesbaar en heel informatief is. Er wordt een sluier opgelicht van een stukje moeilijk toegankelijke Texelse geschiedenis. De moeite waard voor de velen die in die geschiedenis geďnteresseerd zijn. Met veel illustraties, kaarten en foto’s.

Kirk van der Zwaag

Boeken aan de Dijk