BOEKEN AAN DE DIJK

 

 

Titel:                            De weg van alle vlees.          

Auteur:                        Samuel Butler

Uitgever:                     Van Oorschot

ISBN:                          978 90 282 1947

 


Dit onlangs heruitgegeven boek was het lievelingsboek van de Volksschrijver Gerard Reve.

 

The Way of All Flesh, de in 1903 postuum verschenen lijvige roman, zou je een aanval op de Victoriaanse hypocrisie kunnen noemen en een afrekening met het strenge religieuze milieu.

Het boek beschrijft vier generaties van de familie Pontifex, gezien door de ogen van Overton, een vriend van de familie, een schim op de achtergrond over wie we niet veel te weten komen. Butlers stijl is scherp, bijtend en ironisch. 

 

De hoofdpersoon van het boek is Ernest Pontifex, de zoon van Theobald, een Anglicaanse priester die gekleineerd is door zijn vader en daardoor zelf ook zijn eigen kinderen kleineert.

 

Met name zijn zoon Ernest moet het ontgelden, die overigens pas na 100 pagina's verschijnt, nadat we kennis gemaakt hebben met de vorige generaties. Ernest probeert zich van zijn dominante vader te bevrijden. Dit kost hem veel moeite en hij is dan ook niet gelukkig. Hij kan maar geen greep krijgen op zijn leven. Op een gegeven moment valt hij zelfs van zijn geloof. Maar hij komt tot inkeer en verzoent zich uiteindelijk met zijn vader. Hij komt tot het inzicht dat het gevaar niet ligt in het dogma of gebrek aan dogma, maar in de starheid waarmee aan dogma's wordt vastgehouden.

 

Ik vond het boek heel boeiend, humoristisch en komisch ook. Soms wat saai, desondanks een aanrader.