BOEKEN AAN DE DIJK

 

 

 

 

 

 

Titel                             Geldersch Arcadie                

Auteur                         E.Storms-Smeets red.          

Uitgeverij                    Uitgeverij Matrijs       

Isbn                             978 90 5345 428 2

 

Dit boek heeft als ondertitel: “ Atlas van een Buitenplaatsenlandschap”  en die vlag dekt de lading precies. Het geeft een overzicht van alle buitenplaatsen van de Veluwezoom, ruwweg tussen Renkum en Dieren. Dit geaccidenteerde landschap is vooral in de achttiende en negentiende eeuw bij uitstek de plaats geweest waar gefortuneerde landgenoten wilden wonen.

Zij lieten daartoe buitenhuizen bouwen in een enorme hoeveelheid en variatie. In dit prachtige boek is de ontstaansgeschiedenis van al die huizen weergegeven en ook wat ermee gebeurd is na die tijd tot aan het heden. Sommige zijn nog te bezichtigen in al hun pracht en praal van anderen is niet meer te vinden dan een open plek met wat parkbomen

Uiteraard heeft ook de oorlog diepe gaten geslagen in dit culturele en architectonische fenomeen.

Wat is het toch bijzonder dat zo velen zich de geschiedenis van deze bijzondere woonplekken eigen maken en er over publiceren. Zo ontstaat in dit boek een werkelijke schat aan gegevens en wetenswaardigheden, die een mooie rit op zondagmiddag door deze contreien een extra dimensie kunnen geven. Wat een prachtig boek !

 

Voor meer recensies zie:

www.boekenaandedijk.nl/pers.html