BOEKEN AAN DE DIJK

 

 

 

Titel:                De Geschiedenis van de Wadden

Auteur:            A.Doedens en J.Houter         

Uitgever:         Walburgpers  

ISBN:              978 90 5730 429 3    

 

In de steeds groeiende stroom publicaties over de Wadden is deze maand het boek “de Geschiedenis van de Wadden” verschenen. De auteurs zijn gerenommeerde historici, die al meer interessante boeken over dit onderwerp hebben laten verschijnen.

Het boek is opgezet als een zogenaamde Canon. Dat betekent dat het in 50 vrij korte hoofdstukken vensters opent op zeer verschillende aspecten van de geschiedenis van het  waddengebied. Dat heeft als grote voordeel dat het een breed uitzicht geeft op het verleden en vooral op datgene wat de Waddeneilanden in hun historie met elkaar verbindt.

Voor de Waddenbewoner of Waddenbezoeker die al interesse heeft in deze materie staan er een groot aantal al wel bekende zaken in. De rol van de Gouden Eeuw in het verleden van dit stuk Nederland komt in verschillende vensters aan de orde en uiteraard ook de rol van de zeevaart, het reddingswezen en ups en downs van de ontwikkeling van de economie. Toch worden ook veel minder voor de hand liggende maar toch gemeenschappelijke zaken benoemt. De rol van stuifdijken bij de beveiliging van het achterland, de zeevaartscholen en de Hanze om maar wat te noemen.

Hoewel dit boek in eerste instantie wellicht vooral geschikt is voor de beginnende geďnteresseerde, vooral door het panoramische beeld dat geschetst wordt is ook voor de wat gevorderde liefhebber veel te halen. Temeer ook daar de auteurs elke “venster” hebben voorzien van een (beperkte) literatuurlijst, die makkelijk het spoor wijst naar verdere bronnen.

Opmerkelijk blijft de enorme invloed van de geografische ligging op het reilen en zeilen van de eilanden door de eeuwen heen. De zee, die transportmogelijkheden en voedselvoorziening biedt, bepaald het beeld. Opvallend is ook de enorme economische boost die de Gouden Eeuw aan dit gebied bracht, maar ook de schrijnende achteruitgang en het enorme verval in met name de negentiende eeuw, waarin zelfs gedacht werd over ontruiming van sommige eilanden. Pas bij de opkomst van het Vreemdelingenverkeer gaat het beter, ook ondersteund door de grootschalige bosaanleg. Men slaagt erin, door ontwikkelingen van de techniek, de eilanden beter te beschermen en daardoor meer bestaanszekerheid te bieden.

Elk venster is ook voorzien van korte tips voor bezoeken, wandelingen en andere activiteiten die aansluiten bij het onderwerp.

Vele kaarten. Illustraties en foto’s complementeren het geheel. Voor de Waddenliefhebber, bewoner of bezoeker, is het een mooi boek dat een indrukwekkend verhaal verteld.

 

Kirk van der Zwaag

Boeken aan de Dijk.