BOEKEN AAN DE DIJK

 

 

Titel:                            Made in Europe                                 

Auteur:                        Pieter Steinz

Uitgever:                     Nieuw Amsterdam

ISBN:                          978 90 468 1554 0

 

Hoewel dit boek al de nodige aandacht heeft gekregen wil ik het toch graag nog eens onder de aandacht brengen. Pieter Steinz geeft een caleidoscopisch overzicht van cultuuruitingen uit heel Europa en probeert verbanden daartussen te leggen.

In deze tijd waarop het Europa-sentiment vaak onder vuur ligt maakt deze uitgave duidelijk hoeveel de Europeanen eigenlijk gemeen hebben met elkaar, zeker op het gebied van de Kunsten. In korte , goed geschreven en vaak humorvolle hoofdstukjes worden beeldende kunstuitingen, muziekstukken, toneel, films en boeken beschreven en met elkaar in verband gebracht. Het is nergens saai of meer van hetzelfde maar iedere beschrijving geeft nieuwe kennis en inzicht. Dat gaat vergezeld van foto’s en illustraties, die het geheel nog levendiger maken.

Zoekt u een makkelijk leesbaar en erg interessant overzicht van de Europese cultuur dan is dit boek een grote aanrader. De zelfde schrijver schreef ook een gelijkvormig boek over de Wereldliteratuur.

Een tip voor de uitgever is wellicht nog : maak ook gebruik van moderne vormen van communicatie door de verschillende hoofdstukjes aan te vullen met URL’s van op het onderwerp betrokken websites. De tabletgebruiker kan dan gelijk naast het boek relevante verdere informatie opzoeken.

Boeken aan de Dijk

Kirk van der Zwaag