BOEKEN AAN DE DIJK

 

 

Titel:                            Romeinse sporen.                             

Auteur:                        Herman Clerinx

Uitgever:                     Athenaeum Amsterdam

ISBN:                          978 90 253 0369 3

 

Op een aansprekende manier geschiedenis (be)schrijven is niet eenvoudig. Het is de kunst de gebeurtenissen uit een ver verleden op de een of andere wijze te koppelen aan de huidige tijd. De schrijver van dit boek is daar mijns inziens goed in geslaagd. Zonder te populariseren weet hij de Nederlandse geschiedenis  van 110 voor Chr. tot 500 na Chr. Mooi te beschrijven en levend te maken. Het is verbazend om te zien hoeveel invloed deze tijd heeft gehad op de huidige. Niet alleen in het landschap vinden we sporen terug, maar ook in archeologische vondsten en teksten.

In de hele Benelux, dus waarschijnlijk ook in uw woonomgeving hebben de Romeinen hun interessante sporen nagelaten. De vele foto’s en illustraties in het boek maken duidelijk dat deze geschiedkundige periode voor diegenen die er naar op zoek zijn terug is te vinden. Ook de vele Historische Musea in ons land kunnen u meestal wegwijs maken in de gewelddadige, maar ook kunstzinnige en culturele Romeinse wereld.

Boeken aan de Dijk

Kirk van der Zwaag