BOEKEN AAN DE DIJK

 

 

Titel:††††††††††††††† ††††††††††† De Vechtpartij †††††††††††

Auteur:††††††††††††††††††††††† Thijs Niemantsverdriet

Uitgever:†††††††††††††††††††† Atlas Contact.

ISBN:††††††††††††††††††††††††† 978 90 204 1210 9

 

In dit toegankelijke en prettig leesbare boek worden de gebeurtenissen en ontwikkelingen beschreven die plaatsvonden tussen 1985 en 2014 in de Partij van de Arbeid. Van Kok tot Samsom om het zo maar eens te zeggen. De partij maakte in deze periode vele uitersten door, van publiekslieveling met een groot aantal Kamerzetels, tot het zwakste kindje van de (politieke) klas.

Politiek is mensenwerk en dat gegeven wordt soms schrijnend duidelijk in dit werk. Niet zozeer de politieke uitgangspunten of de partijideologie bepalen de gang van zaken, maar echt menselijke emoties en drijfveren zoals eerzucht, machtswellust, persoonlijke sympathieŽn of antipathieŽn, luiheid en kortzichtigheid. Thijs Niemantsverdriet maakt er een mooi en smakelijk verhaal van wat de lezer doet smullen van intriges, valkuilen en verrassingen. Als je zoín geschiedenis eens mooi achterelkaar gezet ziet gaan denk ik voor veel lezers politieke puzzelstukjes in elkaar vallen.

Overigens is naar mijn stellige overtuiging een dergelijk relaas voor alle politieke partijen te schrijven. Het politieke bedrijf is niet voor de zachtmoedigen.