BOEKEN AAN DE DIJK

 

Titel                            Vonk….een noodlottige liefde

Auteur                        Steffie van den Oord

Uitgever                     Atlas Contact

ISBN                            978 90 450 2479 0

 

In maart 1713 worden op de Grote Markt van Nijmegen twee mensenlevens op het schavot beëindigd. Het gaat hierbij om de nasleep van een moord, waarbij liefde, lust en drift botsen met de dan geldende waarden en normen. Van deze verschrikkelijke zaak zijn honderden processtukken, brieven  en verslagen bewaard gebleven en die zijn door de schrijfster als uitgangspunt genomen voor haar boek.

Het verhaal wordt geromantiseerd verteld, maar blijft toch dicht bij wat er werkelijk is gebeurd. Als een van de hoofdpersonen wordt de scherprechter, de beul opgevoerd. Dat geeft een prachtig inzicht in de manier waarop de samenleving  aan de ene kant wanhopig trachtte greep te houden op de gedragingen van individuen en tegelijkertijd diegenen die die controle moesten waarmaken verafschuwden.

Het is moeilijk om een kant te kiezen in het verhaal. De schrijfster weet een goede menging van emotie en feiten weer te geven, die het geheel erg levensecht en spannend maken.

Het leven aan het begin van de achttiende eeuw verschilt natuurlijk enorm van dat van ons in deze tijd, maar toch zijn de gevoelens en afwegingen ontzettend herkenbaar. Mooi boek !

 

Kirk van der Zwaag

www.boekenaandedijk.nl